За Нас

B&H Real Estate е основана през 1993г. и е една от първите компании в България оперираща в национален мащаб в областта на брокерската дейност, правни услуги, управление на имоти и оценки. Компанията предоставя услуги на местни и чуждестранни инвеститори за реализацията на техните проекти като закупуване на земя, адаптиране на архитектурни проекти, правен и технически дю дилиджънс, отчуждаване на инфраструктурни проекти и оценки.

B&H Real Estate е основател на националната асоциация на агенциите за недвижими имоти в България (НСНИ), както и на FIABCI Bulgaria.

dorrisbarragan@live.com
derricklashway@protonmail.com
beverleebrefka@hotmail.com
otisbohmer@gawab.com