Христо Бойков

Позиция
Партньор
Телефон
+359 885 001 001
Христо Бойков

Повече информация

Христо Бойков е учредител и първият председател на Сдружението за недвижими имоти. През 1992 г. обединява посредническите фирми в София. Основната му идея е, че така по-лесно могат да се легитимират на пазара, да си обменят информация, да си помагат. Като за целта си поставят за основна задача създаване на законова база за регулиране на брокерската дейност, както и изграждане на обща информационна система. При втория му мандат организира първата Международна конференция в България. Това, спомага за издигането на авторитета на сдружението в национален и международен план, както и финансовото стабилизиране на дружеството.

Гимназиално образование
Юридическо образование
Юрист консулт в Главно управление на строителните войски (ГУСВ)
Министерство на вътрешните работи – дипломат
Основател на „Би енд ейч Земя“ и „Би енд ейч Консулт“

Контакт