Зареждане на картата...

Поземлени имоти в района на Аерогара София

Идентификационен номер на имота: 14188
Летище София, София,
€ 2060000 Продажби
Парцел
  • 740
  • 2778 sq m
Розалина Дойчинова
Розалина Дойчинова
Връзка с Брокера

Описание

АДРЕС:  район  Аерогара  София   

ОПИСАНИЕ:  урегулиран  поземлен имот, разположен в района на Аерогара София с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с площ от 2778 кв.м. с лице на ул. „Продан Таракчиев“. Имота попада в зона Смф /Смесена многофункционална зона/, отреден за застрояване на офиси, хотел , търговия, сервиз  и складове. Параметри на застрояване;Макс. плътност на застрояване  60%, Макс. Кинт 3,5; Мин. озеленяване 40 %.

Предлагат се за продажба и други поземлени имоти в района , попадащи в зона Смф, със следните параметри на застрояване: Макс. плътност на застрояване  60%, Макс. Кинт 3,5; Мин. озеленяване 40 %.

– Поземлен имот с площ от 1681 кв.м. , с лице на бул. „Христофор Колумб“, на продажна цена от 1 223 000 евро

  Урегулиран поземлен имот с площ от 678 кв.м., с лице на бул. „Христофор Колумб“ , на продажна цена от 492 000 евро

– Поземлен имот с площ от  1507 кв.м. на продажна цена от 1 100 000 евро

– Урегулиран поземлен имот с площ от 506 кв.м., с лице на бул. „Брюксел“,  на продажна цена от  301 000 евро

– Поземлен имот с площ от 1842 кв.м. на продажна цена от  1 339 000 евро

Отредени за застрояване на офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост:

          Поземлен имот с площ от 315 кв.м. , с лице на бул. „Христофор Колумб“, на продажна цена от 227 000 евро

          Поземлен имот с площ от 316 кв.м.,  с лице на бул. „Христофор Колумб“, на продажна цена от 227 000 евро

          Поземлен имот с площ от 317 кв.м.,  с лице на бул. „Христофор Колумб“, на продажна цена от 227 000 евро

          Урегулиран поземлен имот с площ от 7549 кв.м.,  с лице на бул. „Брюксел“, на продажна цена от      5 500 000 евро

Отредени за застрояване за комплексно обслужване, офиси, складове, магазини и трафопост, и трите урегулирани поземлени имота, имат лице на бул. „Брюксел“.

          Урегулиран поземлен имот с площ от 3005 кв.м. на продажна цена от 2 190 000 евро

          Урегулиран поземлен имот с площ от 2506 кв.м. на продажна цена от 1 820 000 евро

          Урегулиран поземлен имот с площ от 2350 кв.м. на продажна цена от 1 710 000 евро

 

Всички цени са с включен ДДС.

Допълнителна Информация

Регулация: Да