Зареждане на картата...

Промишлени сгради на ул. “Баховско шосе” в гр. Ловеч

Идентификационен номер на имота: 4544
Северна промишлена зона, Ловеч,
€ 453000 Продажби
Пром. Помещение
  • 1842
  • 2942 sq m
Розалина Дойчинова
Розалина Дойчинова
Връзка с Брокера

Описание

АДРЕС:  Северна промишлена зона, ул. „Баховско шосе“

 

ОПИСАНИЕ:  Урегулиран поземлен имот с площ от 27 027 кв.м. отреден за производствена дейност, заедно с построените в имота сгради и урегулиран поземлен имот с площ от 5932 кв.м. с построената в имота сграда.

Ø  Едноетажна сграда, складова база, склад  със застроена  площ от 76 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от 147 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена  площ от 40 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  22 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  895 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  22 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с площ от 34 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  11 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  653 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид сграда за обитаване със застроена площ от  63 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, складова база, склад със застроена площ от 161 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, складова база, склад  със застроена площ от 61 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, складова база, склад със застроена площ от 46 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда,  складова база, склад  със застроена площ от 175 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, хангар, депо, гараж със застроена площ от 513 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, друг вид обществена сграда  със застроена площ от 14 кв.м.

Ø  Едноетажна сграда, постройка за допълващо застрояване със застроена площ от 9 кв.м.

Допълнителна Информация

Етаж: 1
Брой Етажи: 1